Fietsverhuur

Fietsverhuur Euroband Patrick Bvba – Voorwaarden -tarieven

1 Huurperiode

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verlenging kan door toestemming van de verhuurder worden bekomen . De fiets moet steeds op het adres van de verhuurder ingeleverd worden uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de huurovereenkomst .

2 Huursom en betalingsvoorwaarden

De te betalen huursom wordt bepaald aan de hand van de huurovereenkomst en de geldende tarieven binnen het bedrijf .

Reservaties kunnen enkel mits een aanbetaling . Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling van de huursom en de

borgsom contant te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode . Borg elektrische fiets 50 euro en voor gewone fietsen 25 euro.

 

3 Gebruik en aansprakelijkheid

 

 De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen . Hij stelt vast dat de fiets voldoet aan de wettelijke en

Reglementaire bepalingen . De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij of zij de fiets heeft ontvangen bij de

verhuurder in te leveren . Er mogen geen personen achter op de fiets worden vervoerd tenzij de fiets is uitgerust met een

Kinderzitje hiervoor bestemd . Euroband Patrick bvba is NIET aansprakelijk voor welke schade , direct of indirect van

welke aard dan ook , ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt . De fiets mag

enkel gebruikt worden door de persoon genoemde overeenkomst .De elektrische fietsen worden steeds met een volledig

geladen accu afgeleverd , met een volle accu bedraagt de actieradius tussen de 60 km en 145 km . Er dient rekening te

worden gehouden met het relief ( vlak of heuvelachtig ) , de windkracht en het lichaamsgewicht van de fietser . De

verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de accu omwille van deze factoren .

 

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

 

4 Schade , verlies en diefstal

 

De huurder vermeld op de huurovereenkomst is aansprakelijk voor enerzijds alle schade aan en anderzijds het verlies van de

fiets of alle toebehorigheden vermeld in de huurovereenkomst . Bij diefstal of verlies van een elektrische fiets / elektrische mountainbike is er een som van

1200 euro verschuldigd aan de verhuurder , voor een gewone fiets of MTB is er een bedrag van 250 euro verschuldigd aan

verhuurder bij verlies of diefstal.  De fietsen zijn NIET verzekerd tegen diefstal of casco schade  , bij verlies van de

fietssleutel(s) dient er vergoeding betaald te worden van 25 euro .

 

5 Kosten tijdens de verhuurperiode

    

Alle lasten en boetes ter zake van de fiets zijn in de verhuurperiode voor rekening van de huurder . Het stuk rijden van binnen-

en of buitenbanden is steeds voor rekening van de huurder .Herstellingen aan de fiets onderweg  zijn enkel toegelaten na

goedkeuring van de verhuurder en enkel bij een erkende fietshersteller.

 

6 Tarieven per dag

 

Elektrische dames  =  25 euro

Dames   =  12.50 euro

Kinderzitje   =   5 euro

 

Prijzen incl btw 21%.